Generelle flaggregler

Viktige flaggregler i Norge:

  • Man skal behandle et flagg med respekt
  • Et flagg skal aldri berøre bakken
  • Privatpersoner skal flagge med handelsflagget, mens staten skal flagge med statsflagget som har splitt og tunge
  • Flaggets lengde skal være 1/3 av lengden av flaggstangen når flaggstang står på bakke
  • Flagg som står vannrett, eller fra bygning skal være 1/2 av lengden av stangens lengde
  • Ved flaggheising skal man ikke heise to flagg på samme flaggstang
  • Dersom et flagg brukes til dekorasjon, skal det henge fritt, og ikke spikres eller kunne tråkkes på
  • Et ødelagt eller slitt  flagg skal enten brennes eller sprettes opp slik at fargene skilles fra hverandre
  • Flaggets proporsjoner: Lengde: 6-1-2-1-12 med henholdsvis rød, hvit, blå, hvit og rød farge. Høyde: 6-1-2-1-6 med henholdsvis rød, hvit, blå, hvit og rød farge
  • Flaggets farger skal være norsk rød (pantone 200) og norsk blå (pantone 281).